Công ty cổ phần phát triển công nghiệp

xây lắp và thương mại Hà Tĩnh.HT1

Banner chính
logo main

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Công ty cổ phần phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại hà tĩnh.HT1
Điện thoại: (+84-239) 3855568; 3858619; 3859331
Fax: (+84-239) 3858136

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha