Công ty cổ phần phát triển công nghiệp

xây lắp và thương mại Hà Tĩnh.HT1

Banner chính
logo main
Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 02/2024/TT-BLĐTBXH 23/02/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2 12/2022/NĐ-CP 17/01/2022 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3 40/2021/QĐ-TTg 31/12/2021 Quyết định Về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
4 21/2021/TT-BLĐTBXH 15/12/2021 Thông tu Quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
5 112/2021/NĐ-CP 10/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
6 69/2020/QH14 13/11/2020 Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH...
  • Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã...
  • Quyết định Về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
  • Thông tu Quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động...
  • Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...
  • Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...
Loading the player...
BẢN ĐỒ
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: